Blogi

ITM – koetoiminnan tuloksia

25.08.2023

Lähitulevaisuudessa kasvinsuojeluaineisiin tulevien kiristysten, tai jopa kokonaan poistumisen takia, on erittäin tärkeää löytää keinoja, joilla voimme vähentää kasviin kohdistuvaa tautipainetta. Parhaat kentänhoidon käytännöt ovat avain asemassa, mutta ääriolosuhteiden sekä alati nousevien laatutekijöiden takia tulee löytää keinoja, joilla voidaan minimoida taudin aiheuttamat vahingot ja ottaa riskiolosuhteissa ennakoivasti toimivia keinoja käyttöön.

Suomessa olemme yleisesti hyvin taitavia ja harkitsevia kasvinsuojeluaineiden käyttäjiä. Hyvin kentän tunteva kentänhoitotiimi osaa tunnistaa riskiajankohdat ja reagoida. Kasvinsuojeluaineilla on myös hyvä teho ja niihin on helppo luottaa, kun tauti on aktivoitumassa tai jo aktiivinen. Valmisteiden määrään, käyttökertoihin ja tehoaineisiin on kuitenkin tulossa kiristyksiä ja näin ollen on aika opetella myös muita keinoja huolimatta siitä, että lopputulos ei ole totutun mukainen.

Indigrow kehitti alun perin Diamond Greenistä nestelannoitetta, jolla olisi myös biostimulantin ominaisuuksia. Kalsiumia, kaliumia sekä magnesiumia sisältävään tuotteeseen lisättiin havupuista eristettyä luonnon öljyä, jonka haluttiin antavan kasville kestävyyttä haastavissa olosuhteissa. Jo kehitysvaiheessa havaittiin viitteitä tuotteen potentiaalista kasvinsuojelun näkökulmasta. Diamond Greenillä käsitellyissä näytteissä havaittiin johdonmukaisesti vähemmän näkyviä taudin merkkejä. Jatkotestit kuitenkin osoittivat, että yksinään havupuista eristetyt öljyt eivät vaikuttaneet taudinaiheuttajien kasvuun mitenkään, toisin kuin kemialliset kasvinsuojeluaineet. Johtopäätöksenä kokeista oli se, että havupuiden öljyllä oli kasvia vahvistavia ominaisuuksia, jonka takia kasvitaudilla on vaikeampaa infektoida kasvi.

Koetoiminta Hirsala Golf 2022

Diamond Green oli antanut lupaavia koetoimintatuloksia muualla Euroopassa, mutta koska Suomessa vannomme lauseen ”ei toimi Suomessa” voimaan, oli aika testata miten tuote pärjää meidän olosuhteissamme. Koepaikaksi valikoitui Hirsalan yksi harjoitusviheriöistä, joka oli kokeen aikana noin vuoden ikäinen rönsyrölli-viheriö.

Koeasetelmaan päätyi neljä koejäsentä:

  • Syngentan fungisidi-ohjelma
  • Indigrown biostimulantti-ohjelma
  • Hirsalan reagoivaohjelma
  • Kontrolli ilman kasvinsuojeluaineita

Koko viheriö hoidettiin muuten normaalin kentänhoito-ohjelman mukaisesti. Alue sai kauttaaltaan samat lannoitukset, kasvunsääteen, biostimulantit sekä kostutusaineen. Vain niin sanotut kasvinsuojeluruiskutukset erosivat toisistaan.

Koeviheriö, koejäsenten sijoittelu vasemmalta: Hirsala, Indigrow, Kontrolli, Syngenta

Indigrown ohjelmassa oli Diamond Greenin lisäksi mukana Asset biostimulantteja (Chitosan ja Titanium) sekä magnesiumia runsaasti sisältävä Solar Energy. Ruiskutusohjelma lähti käyntiin toukokuun puolivälissä. Ruiskutuksia tuli yhteensä 8 kappaletta kauden aikana ja lisäksi vielä tammikuussa yksi ruiskutus Diamond Greenillä. Diamond Greeniä käytettiin 20-40 l/ha annostelulla jokaisessa ruiskutuksessa. Ruiskutukset pyrittiin ajoittamaan niin, että voitaisiin vähentää Antraknoosin, Mustatyven, Pythiumin sekä Microdochiumin aiheuttamia vahinkoja.

Syngentan fungisidiohjelmassa oli yhteensä kuusi ruiskutusta. Syksyn kolmeen ruiskutukseen (Ascernity, Instarta Elite sekä Medallion) yhteydessä käytettiin myös Ryder-pigmenttiä annostuksella 2 l/ha. Hirsalan reagoivaohjelma erosi Syngentan ohjelmasta siinä, että lisänä tuli yksi Medallion ruiskutus ja ravinteita + biostimulantteja meni hieman enemmän kuin muille koejäsenille, typpeä oli muihin koealueisiin verrattaen noin +6 kg. 17 marraskuuta oli tehty kaikki ruiskutukset pois lukien tammikuun ylimääräiset Indigrow ja Hirsala spoteille.

Tauti havainnot

Elokuun lopulla kaikilla koealueilla havaittiin hieman Rhizoctonian aiheuttamaa ruskoläikkää, tauti ei kuitenkaan äitynyt pahaksi.

Marraskuussa kontrollialuella oli havaittavissa Microdochium nivaliksen aiheuttamaa lumihometta, mutta muut koejäsenet olivat puhtaita. Nopeasti viimeisten ruiskutusten jälkeen tulikin lumi, joka sitten tammikuussa suli pois. Tammikuussa havaittiin lumihometta kontrollissa eniten ja hieman Indigrown koejäsenessä. Myös Syngentan koealueen laidassa havaittiin muutama laikku, mutta muuten alue oli puhdas, kuten Hirsalan ohjelmalla oleva alue. Tässä vaiheessa Hirsala plottiin tehtiin täydennys ruiskutus ja Indigrown koejäsenelle Diamond Green ruiskutus.

Hirsalan reagoivaohjelma antoi selkeästi kevääksi parhaan lopputuloksen. Ravinnemäärissä ei ollut suuria eroja muihin koejäseniin, mutta silti pienillä eroilla saatiin näkyvä vaikutus lopputulokseen. Lisäksi kauden lopussa biostimulanttien käyttö sekä hallittu raudan käyttö toivat lisäarvoa. Tammikuinen Medallion + Ryder ruiskutus näkyi erityisesti kevään värissä verrattuna muihin koejäseniin.

Hirsala 23.3.23

Syngentan koealue oli muutamaa täplää lukuun ottamatta puhdas tautilaikuista. Muutamien laikkujen epäiltiin syntyneen viimeisen Medallion ruiskutuksen yhteydessä tapahtuneessa liian rivakasta aloitusvauhdista ruiskulla. Tämä osoittaa hyvin sen kuinka suuri rooli ruiskutuksen teknisellä onnistumisella on.

Syngenta 23.3.23

Indigrown koealueella oli laikkuja, mutta ne olivat selkeästi pienempiä ja pinnallisempia kuin kontrollissa olevat. Myös määrällisesti tautia oli vähemmän. Koetulos on hyvin mielenkiintoinen ja antaa hyvää osviittaa siihen, että tautipainetta pystytään hallitsemaan lähestymällä aihetta kasvinterveyden ja biostimulanttien avulla.

Kontrollista voi kauden aikana sekä keväällä tehtyjen havaintojen perusteella päätellä, että tautipaine ei ollut missään vaiheessa erityisen paha. Nuori puhdas röllikasvusto oli hyvin vastustuskykyinen ja hoitotoimenpiteet osuivat hyvin kohdilleen olosuhteisiin nähden. Tautia kuitenkin ilmeni selkeästi talven aikana, joten kontrollin ja muiden koejäsenten välille saatiin hyvin erot näkyviin. Koe myös korostaa lumen alla tapahtuvan taudinkehityksen merkityksellisyyttä – kun emme pysty kontrolloimaan olosuhteita, on taudilla hyvät mahdollisuudet kehittyä.

Johtopäätökset

Kokeen osalta on korostettava, että ravinnetasot olivat maltilliset ja ravinteita lisättiin kauden aikana olosuhteiden mukaisesti. Lisäksi koko alueella käytettiin läpi kauden monipuolisesti ja tarkoituksenomaisesti biostimulantteja sekä kostutusaineita. ITM (integrated Turf Mangement) on toimintatapa, jossa yhdistyy kaikki hyväksi todetut toimenpiteet kentänhoidossa. Oman havaintoni mukaan Suomessa on viimeisinä muutamana vuonna havaittu vähemmän tauteja (esimerkiksi perinteinen juhannuskuppa on ollut paljon miedompi kuin aikaisemmin), jonka katsoisin johtuvan panostuksesta ja tietämyksen lisääntymisestä biostimulanttien, ravinteiden sekä kostutusaineohjelmien suhteen. Kun keskitymme parantamaan kasvin terveyttä ja kasvuolosuhteita on helpompaa taistella tauteja vastaan, kuin juosta kokoajan hieman jälkijunassa korjaamassa asioita.

Onnistuneen kokeen myötä intouduimme jatkamaan koetoimintaa myös vuodelle 2023. Koe jatkuu Hirsalassa ja uusi koetoiminta aloitettiin Masterissa yhdellä vanhoista harjoitusviheriöistä, jotta nähdään miten sekaviheriö pärjää eri käsittelyissä. Masterissa lisättiin yksi koejäsen, jossa yhdistetään Diamond Green sekä loppukauteen Medallion. Tämän kaltaisella koeasettelulla halutaan nähdä mahdollisia keinoja vähentää kasvinsuojeluaineiden käyttöä tulevaisuudessa.

P. S. Saimme pienen erän Diamond Greeniä vielä myyntiin tälle syksylle, joten jos kiinnostus heräsi, niin ole meihin yhteydessä!

Saila Innanen

Myyntipäällikkö Golf- ja Urheilukentät

0400 473 133

Saila toimii ammattinurmikot tiimissä myynti- ja tuoteryhmäpäälikkönä. Sailalla on useiden vuosien kokemus golf-kentänhoidosta. Koulutukseltaan Maa- ja Metsätieteiden Maisteri Maaperä- ja ympäristötieteestä.

Aiheeseen liittyvät tuotteet

Diamond Green

Lannoitteet

Diamond Green

Nestelannoite johon lisätty kasviperäisiä öljyjä.

Medallion TL

Kasvinsuojeluaineet

Medallion TL

Pitkävaikutteinen tautitorjunta valmiste hoidetuille nurmikoille

Ascernity

Kasvinsuojeluaineet

Ascernity

Kahden tehoaineen yhdistelmä tehokkaaseen tautitorjuntaan

Ryder-pigmentti

Väriaineet

Ryder-pigmentti

Vihreä pigmentti ruiskutuksiin

Haluaisitko lisätietoja?

Jätä meille puhelinnumerosi, niin olemme yhteydessä teihin pikimmiten.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.